מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.380
בקרת 10 ק"מ 00:18:18.233
בקרת 10 ק"מ 00:18:19.330
בקרת כרוז 00:37:33.150
בקרת כרוז 00:37:34.470
סיום 00:37:38.470
RunnerScanner