מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.293
בקרת 5 ק"מ 00:11:27.403
בקרת חצי דרומית 00:41:58.567
בקרת חצי צפונית 01:07:59.527
בקרת 10 ק"מ 01:11:43.833
בקרת 10 ק"מ 01:11:44.957
בקרת כרוז 01:33:24.237
ברקת סיום 01:33:28.677
RunnerScanner