מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.173
בקרת 5 ק"מ 00:10:11.643
בקרת חצי דרומית 00:37:33.303
בקרת חצי צפונית 01:01:03.253
בקרת 10 ק"מ 01:04:34.887
בקרת כרוז 01:24:35.670
סיום 01:24:41.760
RunnerScanner