מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.427
בקרת 5 ק"מ 00:10:39.637
בקרת חצי דרומית 00:40:24.803
בקרת חצי צפונית 01:06:51.510
בקרת 10 ק"מ 01:10:50.333
בקרת 10 ק"מ 01:10:51.760
בקרת כרוז 01:33:34.480
בקרת כרוז 01:33:35.403
סיום 01:33:41.177
ברקת סיום 02:07:52.430
RunnerScanner