מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.303
בקרת 5 ק"מ 00:10:18.840
בקרת חצי דרומית 00:38:06.503
בקרת חצי צפונית 01:02:15.497
בקרת 10 ק"מ 01:05:48.327
בקרת 10 ק"מ 01:05:49.450
בקרת כרוז 01:26:02.747
ברקת סיום 01:26:06.607
סיום 01:26:09.150
RunnerScanner