תוצאה
אישי
קטגוריה
143 / 108
76%
מגדר
540 / 412
77%
כללי
902 / 537
60%
מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.350
בקרת 5 ק"מ 00:15:25.847
בקרת 5 ק"מ 00:15:28.347
בקרת כרוז 00:31:38.447
בקרת כרוז 00:31:39.390
ברקת סיום 00:31:43.740
סיום 00:31:46.467
סיום 00:31:46.850
תמונות
RunnerScanner