מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.157
בקרת 5 ק"מ 00:11:28.380
בקרת חצי דרומית 00:41:59.807
בקרת חצי צפונית 01:08:00.760
בקרת 10 ק"מ 01:11:49.823
בקרת 10 ק"מ 01:11:51.200
בקרת כרוז 01:33:59.497
סיום 01:34:05.160
RunnerScanner