מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.680
בקרת חצי דרומית 00:42:38.313
בקרת חצי צפונית 01:09:52.270
בקרת 10 ק"מ 01:13:59.560
בקרת 10 ק"מ 01:14:00.690
בקרת כרוז 01:38:11.127
בקרת כרוז 01:38:11.377
סיום 01:38:17.787
RunnerScanner