מקטע זמן
בקרת כרוז 00:20:45.820
בקרת כרוז 00:20:47.000
ברקת סיום 00:20:51.493
סיום 00:20:53.743
סיום 00:20:54.623
RunnerScanner