תוצאה
אישי
קטגוריה
143 / 15
11%
מגדר
540 / 47
9%
כללי
902 / 50
6%
מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.193
בקרת 5 ק"מ 00:10:20.630
בקרת כרוז 00:21:02.793
RunnerScanner