מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.303
בקרת 5 ק"מ 00:07:56.850
בקרת חצי דרומית 00:29:31.730
בקרת חצי צפונית 00:48:18.173
בקרת 10 ק"מ 00:51:08.940
בקרת כרוז 01:08:00.897
ברקת סיום 01:08:04.837
סיום 01:08:05.860
סיום 01:08:06.980
RunnerScanner