מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.577
בקרת חצי דרומית 00:45:45.780
בקרת חצי צפונית 01:14:16.533
בקרת 10 ק"מ 01:18:19.783
בקרת 10 ק"מ 01:18:21.160
בקרת כרוז 01:41:29.187
בקרת כרוז 01:41:29.857
ברקת סיום 01:41:33.930
סיום 01:41:35.677
סיום 01:41:36.793
בקרת כרוז 02:12:32.907
בקרת כרוז 02:12:33.157
תמונות
RunnerScanner