מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.180
בקרת 5 ק"מ 00:12:20.127
בקרת חצי דרומית 00:45:44.313
בקרת חצי צפונית 01:14:16.517
בקרת 10 ק"מ 01:18:20.267
בקרת 10 ק"מ 01:18:20.897
בקרת כרוז 01:41:01.417
בקרת כרוז 01:41:02.347
ברקת סיום 01:41:06.487
סיום 01:41:08.410
סיום 01:41:09.527
תמונות
RunnerScanner