מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.673
בקרת 5 ק"מ 00:10:43.390
בקרת חצי דרומית 00:40:13.303
בקרת חצי צפונית 01:06:04.760
בקרת 10 ק"מ 01:09:40.343
בקרת 10 ק"מ 01:09:41.213
בקרת כרוז 01:31:35.997
בקרת כרוז 01:31:36.927
ברקת סיום 01:31:40.410
סיום 01:31:41.667
סיום 01:31:43.727
RunnerScanner