מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.397
בקרת 10 ק"מ 00:19:13.000
בקרת 10 ק"מ 00:19:14.103
בקרת כרוז 00:38:50.423
סיום 00:38:54.997
RunnerScanner