מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.633
גיבויי זינוק 00:00:06.893
בקרת 10 ק"מ 00:20:17.230
בקרת 10 ק"מ 00:20:18.870
בקרת כרוז 00:41:02.647
בקרת כרוז 00:41:03.540
ברקת סיום 00:41:06.463
סיום 00:41:08.540
RunnerScanner