מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.880
בקרת 5 ק"מ 00:08:10.417
בקרת חצי דרומית 00:33:31.307
בקרת חצי צפונית 00:55:06.757
בקרת 10 ק"מ 00:58:15.700
ברקת סיום 01:17:38.667
תמונות
RunnerScanner