מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.617
בקרת 10 ק"מ 00:19:17.990
בקרת 10 ק"מ 00:19:19.323
בקרת כרוז 00:39:40.887
בקרת כרוז 00:39:41.537
ברקת סיום 00:39:44.943
סיום 00:39:45.967
RunnerScanner