מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:12.413
בקרת 10 ק"מ 00:22:12.813
בקרת 10 ק"מ 00:22:13.683
בקרת כרוז 00:44:32.467
בקרת כרוז 00:44:33.360
ברקת סיום 00:44:36.827
סיום 00:44:39.400
RunnerScanner