מקטע זמן
בקרת כרוז 00:41:25.780
בקרת כרוז 00:41:27.160
סיום 00:41:34.367
RunnerScanner