מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.280
גיבויי זינוק 00:00:03.307
בקרת 5 ק"מ 00:08:45.507
בקרת כרוז 00:17:36.933
ברקת סיום 00:17:39.830
סיום 00:17:41.587
סיום 00:17:42.957
RunnerScanner