מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.337
בקרת 5 ק"מ 00:09:39.400
בקרת חצי דרומית 00:35:32.553
בקרת חצי צפונית 00:58:17.757
בקרת 10 ק"מ 01:01:33.667
בקרת 10 ק"מ 01:01:34.537
בקרת כרוז 01:21:32.340
ברקת סיום 01:21:36.157
סיום 01:21:37.670
RunnerScanner