מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.630
בקרת 5 ק"מ 00:09:10.513
בקרת כרוז 00:18:43.443
ברקת סיום 00:18:46.603
סיום 00:18:47.607
RunnerScanner