מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.300
בקרת 10 ק"מ 00:16:05.357
בקרת כרוז 00:32:54.203
בקרת כרוז 00:32:55.800
סיום 00:32:58.723
RunnerScanner