מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.277
בקרת 10 ק"מ 00:15:08.400
בקרת 10 ק"מ 00:15:09.753
בקרת כרוז 00:31:09.353
ברקת סיום 00:31:12.830
RunnerScanner