מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.303
בקרת 10 ק"מ 00:16:26.677
בקרת כרוז 00:34:12.950
בקרת כרוז 00:34:13.843
סיום 00:34:17.487
RunnerScanner