מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.270
בקרת 10 ק"מ 00:14:05.660
בקרת 10 ק"מ 00:14:06.827
בקרת כרוז 00:29:13.630
ברקת סיום 00:29:16.827
סיום 00:29:18.357
RunnerScanner