מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:10.423
בקרת 10 ק"מ 00:24:13.467
בקרת 10 ק"מ 00:24:14.310
בקרת כרוז 00:49:10.353
ברקת סיום 00:49:14.237
סיום 00:49:16.490
RunnerScanner