מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.300
בקרת 10 ק"מ 00:14:05.710
בקרת 10 ק"מ 00:14:06.810
בקרת כרוז 00:29:34.417
תמונות
RunnerScanner