מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.410
גיבויי זינוק 00:00:09.157
בקרת 5 ק"מ 00:14:51.890
בקרת חצי דרומית 00:55:07.317
בקרת חצי צפונית 01:29:54.280
בקרת 10 ק"מ 01:36:18.600
בקרת 10 ק"מ 01:36:19.737
בקרת כרוז 02:06:29.683
בקרת כרוז 02:06:30.640
ברקת סיום 02:06:34.917
סיום 02:06:38.283
תמונות
RunnerScanner