מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:12.613
גיבויי זינוק 00:00:13.223
בקרת 10 ק"מ 00:23:53.840
בקרת 10 ק"מ 00:23:55.200
בקרת כרוז 00:49:10.760
בקרת כרוז 00:49:11.627
ברקת סיום 00:49:15.890
סיום 00:49:19.393
סיום 00:49:20.773
RunnerScanner