מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:13.287
בקרת 10 ק"מ 00:26:05.317
בקרת 10 ק"מ 00:26:06.913
בקרת כרוז 00:53:58.417
בקרת כרוז 00:53:59.323
סיום 00:54:06.880
RunnerScanner