מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:13.390
בקרת 10 ק"מ 00:28:10.163
בקרת 10 ק"מ 00:28:12.267
בקרת כרוז 00:55:38.767
בקרת כרוז 00:55:39.673
ברקת סיום 00:55:44.227
סיום 00:55:47.370
סיום 00:55:47.620
RunnerScanner