מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.817
בקרת 10 ק"מ 00:24:09.293
בקרת כרוז 00:51:42.653
בקרת כרוז 00:51:43.803
ברקת סיום 00:51:48.570
סיום 00:51:51.593
RunnerScanner