מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:11.190
בקרת 10 ק"מ 00:27:48.673
בקרת 10 ק"מ 00:27:51.440
בקרת כרוז 00:56:58.283
בקרת כרוז 00:56:59.427
ברקת סיום 00:57:03.497
סיום 00:57:06.513
סיום 00:57:06.883
RunnerScanner