מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.243
גיבויי זינוק 00:00:09.777
בקרת 10 ק"מ 00:28:05.790
בקרת 10 ק"מ 00:28:07.653
בקרת כרוז 00:59:26.870
בקרת כרוז 00:59:28.270
ברקת סיום 00:59:32.357
סיום 00:59:34.877
RunnerScanner