מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:11.567
גיבויי זינוק 00:00:12.280
בקרת 10 ק"מ 00:24:49.840
בקרת 10 ק"מ 00:24:50.437
בקרת כרוז 00:51:57.943
בקרת כרוז 00:51:58.843
ברקת סיום 00:52:03.370
סיום 00:52:05.640
RunnerScanner