מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.780
בקרת 5 ק"מ 00:09:15.507
בקרת כרוז 00:18:26.187
ברקת סיום 00:18:29.587
סיום 00:18:31.437
RunnerScanner