מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.307
בקרת 5 ק"מ 00:09:05.263
בקרת כרוז 00:19:08.937
ברקת סיום 00:19:12.833
סיום 00:19:14.343
RunnerScanner