מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:11.670
בקרת 10 ק"מ 00:25:09.197
בקרת 10 ק"מ 00:25:11.580
בקרת כרוז 00:51:49.827
ברקת סיום 00:51:54.237
סיום 00:51:55.507
RunnerScanner