מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:10.540
גיבויי זינוק 00:00:11.380
בקרת 10 ק"מ 00:23:32.110
בקרת 10 ק"מ 00:23:33.710
בקרת כרוז 00:48:49.480
בקרת כרוז 00:48:50.380
ברקת סיום 00:48:54.870
סיום 00:48:57.423
RunnerScanner