מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:12.177
בקרת 10 ק"מ 00:24:50.820
בקרת 10 ק"מ 00:24:50.950
בקרת כרוז 00:51:58.697
בקרת כרוז 00:51:59.850
ברקת סיום 00:52:03.873
סיום 00:52:06.147
RunnerScanner