מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:11.150
בקרת 10 ק"מ 00:24:01.993
בקרת 10 ק"מ 00:24:03.363
בקרת כרוז 00:48:58.633
סיום 00:49:04.787
RunnerScanner