מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.523
בקרת 10 ק"מ 00:29:13.270
בקרת 10 ק"מ 00:29:14.880
בקרת כרוז 00:58:15.873
בקרת כרוז 00:58:16.780
ברקת סיום 00:58:19.593
סיום 00:58:21.607
סיום 00:58:22.493
RunnerScanner