מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:14.290
גיבויי זינוק 00:00:14.893
בקרת 10 ק"מ 00:26:35.927
בקרת 10 ק"מ 00:26:37.537
בקרת כרוז 00:53:26.807
בקרת כרוז 00:53:27.947
ברקת סיום 00:53:31.483
סיום 00:53:33.250
סיום 00:53:34.637
RunnerScanner