מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.480
בקרת 5 ק"מ 00:13:33.740
בקרת חצי דרומית 00:47:24.207
בקרת חצי צפונית 01:16:49.410
בקרת 10 ק"מ 01:21:09.623
בקרת 10 ק"מ 01:21:11.040
בקרת כרוז 01:47:20.503
בקרת כרוז 01:47:21.690
ברקת סיום 01:47:25.553
סיום 01:47:28.520
תמונות
RunnerScanner