מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:10.157
בקרת 10 ק"מ 00:27:33.427
בקרת 10 ק"מ 00:27:34.537
בקרת כרוז 00:57:10.517
בקרת כרוז 00:57:11.670
ברקת סיום 00:57:16.487
סיום 00:57:19.590
סיום 00:57:20.387
RunnerScanner