מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.767
בקרת 10 ק"מ 00:15:31.527
בקרת 10 ק"מ 00:15:32.627
בקרת כרוז 00:32:10.260
RunnerScanner