מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:11.793
גיבויי זינוק 00:00:12.447
בקרת 10 ק"מ 00:25:56.727
בקרת 10 ק"מ 00:25:58.830
בקרת כרוז 00:55:55.730
ברקת סיום 00:55:59.230
סיום 00:56:02.600
סיום 00:56:02.927
RunnerScanner