מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.987
גיבויי זינוק 00:00:10.420
בקרת 10 ק"מ 00:23:50.350
בקרת 10 ק"מ 00:23:51.713
בקרת כרוז 00:49:45.720
בקרת כרוז 00:49:46.943
ברקת סיום 00:49:51.370
סיום 00:49:53.397
סיום 00:49:54.773
RunnerScanner